Aansprakelijkheid en garantie

Een reading kan nooit een bezoek aan/van de dierenarts vervangen! Het kan prima samen gaan maar schakel bij lichamelijke klachten van je dier altijd geneeskundige hulp in!

De eigenaar van een dier blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij met de uit een reading verkregen informatie of adviezen doet.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie en adviezen uit een consult. 

Ik streef uiteraard naar een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag van het contact dat ik met een dier had. Wanneer de aanvrager zijn/haar dier niet herkent in mijn verslag of contact onverhoopt niet mogelijk bleek, dan betaal ik de kosten terug. Deze garantie maakt ons contact jouw investering waard!

 

     wie        wat         hoe         consult         contact           reacties         column